KAWASAKI W650 DIGGER
KAWASAKI W650 DIGGER

YOKOHAMA HOT ROD CUSTOM SHOW2009/2013出展車輛 JOINTS2010出店車輛

KAWASAKI W650 DIGGER
KAWASAKI W650 DIGGER

forエキセントリックモーターサイクル

KAWASAKI W650 DIGGER
KAWASAKI W650 DIGGER

forエキセントリックモーターサイクル

KAWASAKI W650 DIGGER
KAWASAKI W650 DIGGER

forエキセントリックモーターサイクル

KAWASAKI W650 DIGGER
KAWASAKI W650 DIGGER

forエキセントリックモーターサイクル

KAWASAKI W650 DIGGER
KAWASAKI W650 DIGGER

forエキセントリックモーターサイクル

KAWASAKI W650 DIGGER
KAWASAKI W650 DIGGER

forエキセントリックモーターサイクル

KAWASAKI W650 DIGGER
KAWASAKI W650 DIGGER

forエキセントリックモーターサイクル

KAWASAKI W650 DIGGER
KAWASAKI W650 DIGGER

forエキセントリックモーターサイクル

Harley Davidson Road King
Harley Davidson Road King
Harley Davidson Road King
Harley Davidson Road King
Harley Davidson Road King
Harley Davidson Road King
Harley Davidson Road King
Harley Davidson Road King
Harley Davidson Road King
Harley Davidson Road King
Harley Davidson Road King
Harley Davidson Road King
Harley Davidson Road King
Harley Davidson Road King
Harley Davidson Road King
Harley Davidson Road King
Harley Davidson Road King
Harley Davidson Road King
HONDA CD90 VMX Racer
HONDA CD90 VMX Racer

for AIRFISH

HONDA CD90 VMX Racer
HONDA CD90 VMX Racer

for AIRFISH

HONDA CD90 VMX Racer
HONDA CD90 VMX Racer

for AIRFISH

Harley Davidson
Harley Davidson
Harley Davidson
Harley Davidson
Harley Davidson
Harley Davidson
Harley Davidson
Harley Davidson
HONDA XL250
HONDA XL250

こういうタンクあったんだよ風ダメージペイント

HONDA XL250
HONDA XL250

欧州HONDAのコーションデカールまで貼ってこういうのあったんだよ風(笑)

YAMAHA SR400
YAMAHA SR400

YOKOHAMA HOT ROD CUSTOM SHOW2011出展車輛 JOINTS2013出展車輛

YAMAHA SR400
YAMAHA SR400

for エキセントリックモーターサイクル

YAMAHA SR400
YAMAHA SR400

for エキセントリックモーターサイクル

YAMAHA SR4500
YAMAHA SR4500

for エキセントリックモーターサイクル

YAMAHA SR400
YAMAHA SR400

for エキセントリックモーターサイクル

YAMAHA SR400
YAMAHA SR400

for エキセントリックモーターサイクル

YAMAHA MR80
YAMAHA MR80
YAMAHA SR400
YAMAHA SR400

JOINTS2013出展車輛 YOKOHAMA HOT ROD CUSTOM SHOW2013出展車輛

YAMAHA SR400
YAMAHA SR400

for エキセントリックモーターサイクル

YAMAHA SR400
YAMAHA SR400

for エキセントリックモーターサイクル

KAWASAKI ZEPHER1100
KAWASAKI ZEPHER1100
KAWASAKI ZEPHER1100
KAWASAKI ZEPHER1100
YAMAHA SR400
YAMAHA SR400

for BAD WORKS